Chrześcijańska służba

Odpowiedzialność Chrześcijanina

Autor Jose R. Silva Delgado wskazuje jak stać się wiernym szafarzem. W przypowieści Jezus opowiedział o dwóch szafarzach, którym powierzono pieniądze. Jeden z nich otrzymał pochwałę, że mądrze tym zarządzał, a drugi naganę, gdyż nic nie zrobił z tym, co mu powierzono. Ten kurs uczy cię jak zarządzać wszystkim, co powierzył ci Bóg w taki sposób, abyś pewnego dnia mógł usłyszeć: “Dobrze sługo dobry i wierny… wejdź do radości Pana swego!” (Mat. 25:23)

Królestwo Boże, Moc i Chwała

Tematem tego kursu jest Nowy Testament, czyli Nowe Przymierze, jakie Bóg zawarł z człowiekiem poprzez Jezusa Chrystusa. Kurs ten został napisany przez Jean-Baptiste Sawadogo i Marcia Munger. Po ukończeniu go będziesz miał większe zrozumienie treści Nowego Testamentu. Podczas przerabianych lekcji poznasz okoliczności historyczne, charakterystykę i nauki ksiąg Nowego Testamentu. Nabędziesz zaufania do jego solidności i zdobędziesz konieczną wiedzę do przekazywania jego prawd innym.

Podwaliny Prawdy

Jak już to chyba odkryłeś, nauczanie w Piśmie Świętym nie jest przedstawione według tematów. Na przykład Pierwsza Księga Mojżeszowa, ani żadna inna księga nie przedstawia nam pełnego objawienia Boga. Dlatego jednym z najlepszych sposobów studiowania Biblii jest odszukanie całej nauki dotyczącej określonego tematu. Autorzy Floyd Woodworth Jr. i David Duncan przedstawili w tym kursie rodzaj takiego studiowania Biblii, ktory nosi nazwę Teologii Systematycznej. Dowiemy się czego Biblia naucza nas na temat wszechświata, Boga, ludzkości oraz struktury, jaką wybrał Bóg dla rozwoju człowieka.

Rozwój Chrześcijanina

Chrześcijańskie wychowanie jest bardzo ważne dla służby w kościele i pomaga we wzroście i osiąganiu duchowej dojrzałości nowych wierzących. Autor tej lekcji daje wskazówki tym, którzy chcieliby pomóc innym w duchowym rozwoju i wzrastaniu. Zwraca też uwagę na ich własną potrzebę zdobywania większej wiedzy i poznania. Kładzie nacisk na współzależności, jakie istnieją we wspólnocie chrześcijańskiej. Osoby dopiero co nawrócone potrzebują wskazówek i zachęty, podczas gdy dojrzali chrześcijanie powinni uczyć i opiekować się innymi w celu ich duchowego wzrostu.

Głoszenie i Nauczanie

Ernest Pettry pokazuje w tym podręczniku jak skutecznie przekazywać Boże poselstwo za pomocą głoszenia i nauczania. Te dwie metody dzielenia się Bożym Słowem są pod wieloma względami do siebie podobne. Jednakże na przestrzeni historii kościoła te dwie służby rozwinęły pewne odróżniające je od siebie elementy. Ten kurs wskazuje na korzyści obydwu metod i pomoże ci przygotować się abyś jak najlepiej mógł używać ich do ewangelizowania zgubionych oraz rozwoju i osiągania dojrzałości duchowej tych, którym usługujesz.

Ludzie, Zadania i Cele

Większość naszej wiedzy zdobywamy w dwojaki sposób: korzystając ze wzorców lub przez zasady. W trakcie tego kursu, autor Billie Davis analizuje zagadnienie przywództwa z obydwu perspektyw i patrzy na przykłady kilku przywódców wybranych przez Boga. Studenci mają okazję rozważenia znanych opisów biograficznych z Biblii w nowym kontekście korzystając z zagadnienia przywództwa. Przedstawione są tu najbardziej zaawansowane teorie przywództwa i rozwoju człowieka, jak i zastosowanie tych teorii zgodnie z chrześcijańską wiarą i praktyką.