Podwaliny Prawdy

Jak już to chyba odkryłeś, nauczanie w Piśmie Świętym nie jest przedstawione według tematów. Na przykład Pierwsza Księga Mojżeszowa, ani żadna inna księga nie przedstawia nam pełnego objawienia Boga. Dlatego jednym z najlepszych sposobów studiowania Biblii jest odszukanie całej nauki dotyczącej określonego tematu. Autorzy Floyd Woodworth Jr. i David Duncan przedstawili w tym kursie rodzaj takiego studiowania Biblii, ktory nosi nazwę Teologii Systematycznej. Dowiemy się czego Biblia naucza nas na temat wszechświata, Boga, ludzkości oraz struktury, jaką wybrał Bóg dla rozwoju człowieka.

Podwaliny Prawdy (cały Dokument Kursu) icon Podwaliny Prawdy icon

Podczas zajęć będziesz się uczyć o naszym Stwórcy i Jego charakterze.

Lekcja 1: Bóg – Jego natura i atrybuty osobowe icon

W tej lekcji będziemy poznawać cechy moralne Boga oraz zwrócimy uwagę na to, jak Bóg, nasz Stworzyciel aktywnie podtrzymuje swoje stworzenie i dba o wszystko, co pomoże nam wejść do Jego Królestwa.

Lekcja 2: Bóg – Jego atrybuty moralne i dzieła icon

W lekcji 3 rozważymy doktryny dotyczące Jezusa Chrystusa, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego (Boga) istoty (Heb. 1:3)

Lekcja 3: Chrystus – widzialny obraz niewidzialnego Boga icon

W tej lekcji będziemy uczyć się na temat Ducha Świętego: Jego boskości, osobowości i służby. Dowiemy się też jaki jest owoc Ducha Świętego

Lekcja 4: Duch Święty – Mądry Zarządca icon

Biblia ma wiele do powiedzenia na temat aniołów. W tej lekcji poznamy cechy aniołów. Będziemy się uczyli na temat Bożych aniołów, poznamy też pochodzenie i naturę szatana i jego złych aniołów. Wreszcie dowiemy się, że wszechmoc Boga gwarantuje wierzącemu zwycięstwo nad siłami zła.

Lekcja 5: Aniołowie: Armie Ciemności i Armie Światłości icon

W tej lekcji przyjrzymy się rodzajowi ludzkiemu oraz prawom i obowiązkom tych, którzy akceptują suwerenność Boga.

Lekcja 6: Ludzkość – Ludzie jako poddani Stwórcy icon

W tej lekcji dowiemy się, co Biblia mówi na temat źródeł i konsekwencji grzechu. Dzięki Bogu, że nie musimy zakończyć naszej lekcji w rozpaczy. Poznamy bowiem rozwiązanie, jakie daje nam Chrystus.

Lekcja 7: Grzech i Zbawienie – problem i rozwiązanie icon

Biblia jest pisemnym objawieniem się Boga dla nas. Oznacza to, że jest ona najwyższym autorytetem w Kościele i życiu wierzących.

Lekcja 8: Pismo Święte – słowne objawienie Boga icon

W niniejszej lekcji przyjrzymy się instytucji, którą Bóg wybrał, aby przygotować dla Siebie chwałę, by kultywować życie duchowe i przekazywać innym dobrą nowinę. Kiedy będziemy zastanawiali się nad Kościołem i zrozumiemy prawdziwy sens jego istnienia, będziemy mogli lepiej ocenić wartość, jaką nadał mu Pan przez to, że oddał życie swoje za Kościół.

Lekcja 9: Kościół – Społeczność ludu Bożego icon

W tej lekcji omówimy wypełnienie się proroctw biblijnych i przyszłe dokonanie się Bożego planu.

Lekcja 10: Przyszłość – objawienie, nagroda i odpocznienie icon
Słowniczek icon
Bibliografia icon
Klucz Odpowiedzi icon
Sprawozdania Studenta icon
Arkusze odpowiedzi icon