Chrześcijańskie życie

Twoje Nowe Życie

W chwili zaakceptowania Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela rozpocząłeś nowe życie. On sam jest Dawcą Życia – wspaniałego, obfitego i pełnego radości, które się nigdy nie skończy. Kurs ten, napisany przez Louise Jeter Walker pomoże ci lepiej zrozumieć, czym jest to nowe życie.

O Biblii

Wiele lat temu Dawid, król Izraela opisał, czym jest dla niego Słowo Boże. Powiedział: „Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim”. Bez względu na to, kim jesteś i gdzie mieszkasz, bez względu na to, jakie trudności napotykasz i jakie decyzje musisz podjąć, możesz mieć to samo przekonanie, jakie miał król Dawid. Ten ponad 137 stronicowy kurs, zaadaptowany przez Judy Bartel z oryginalnego kursu napisanego przez Louise Jeter Walker wprowadzi cię do Biblii i pomoże ci studiować ją w taki sposób, abyś mógł zrozumieć, w jaki sposób Bóg patrzy się na to co się dzieje wokół nas i pomaga nam, gdy Go o to poprosimy.

Kościół

Ten kurs nie tylko uczy o tym, czy jest Kościół ale też pokaże ci, jak w praktyczny sposób możesz być bardziej użyteczny dla Chrystusa i Kościoła. 110-stronicowy podręcznik napisany przez Donalda Smeetona daje wierzącemu lepsze zrozumienie jego miejsca w Kościele jednocześnie wskazując na możliwość realizowania jego potencjału jako jednego z nieodłącznych części ciała Chrystusowego.

Ewangelizacja

Jezus jest dla nas przykładem w głoszeniu Dobrej Nowiny wszystkim ludziom. On chce, abyśmy głosili ewangelię gdziekolwiek jesteśmy. Ten 166-stronicowy kurs napisany przez Jean-Baptiste Sawadogo pomoże ci zrozumieć prawdziwe znaczenie ewangelizacji. Poznanie podstaw omówionych w tym kursie umożliwi wierzącym dzielenie się Chrystusem z ludźmi wokół nich w bardziej przystępny sposób i z większą siłą przekonywania.

Niezawodny Przyjaciel

Każdy człowiek potrzebuje przyjaciół i ceni sobie tych wyjątkowych ludzi, którzy zawsze są, gdy ich najbardziej potrzeba. W osobie Ducha Świętego mamy najlepszego Przyjaciela, a napisany przez Louise Jeter Walker 132 stronicowy podręcznik mówi o tym szczególnym Przyjacielu. Po skończeniu tego kursu wiele osób doświadczyło przeżycia chrztu w Duchu Świętym.

Małżeństwo i Dom

Wiele młodych par przerabia ten kurs jako przygotowanie przedmałżeńskie i znajdują w nim wiele sprawdzonych zasad szczęśliwego domu. W miarę jak przerabiają napisany przez Rexa Jackson’a 160-stronicowy kurs, członkowie rodziny uczą się doceniać siebie nawzajem poprzez lepsze poznawanie podstawowych zasad wzajemnych relacji, jakie powinny dominować w każdej rodzinie. Małżeństwo zostało ustanowione przez Boga, a rodzina jest fundamentalnym elementem społeczeństwa. Bez silnych rodzin Kościół nie byłby tym, do czego Bóg go powołał. Kurs ten dotyczy wszystkich aspektów małżeństwa i domu, które pomagają rodzinie stać się silną jednostką na której Kościół może się opierać.

Boży Plan – Twoja Decyzja

Bóg ma plan dla twojego życia, tobie jednak pozostawił do wybrania, czy będziesz go realizował w swoim życiu, czy nie. Niniejszy, 186-stronicowy podręcznik napisany przez Lowell’a Harrup’a pomoże ci dowiedzieć się więcej o Bożym planie i o tym, jak możesz go wypełniać. Bóg pragnie pokazać ci, co chce, abyś czynił. Nauczysz się, jak możesz zastosować poznane prawdy w swoim codziennym, chrześcijańskim życiu.

W co wierzymy

Studiowanie Słowa Bożego pomaga odpowiedzieć na pytania, w co i dlaczego wierzymy. Nasze życie kształtuje się według tego, jak wierzymy. Tematy w tym kursie są trudne, oparte wyłącznie na treściach biblijnych, a rezultat kursu będzie miał wpływ na resztę twojego życia.

Chrześcijanin w Społeczności

Jeśli przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, to przeżyłeś szereg zmian w swoim życiu. Jedną z nich była prawdopodobnie zmiana postawy wobec innych ludzi. Wszyscy bowiem żyjemy w społeczności z ludźmi utrzymując z nimi różnorakie kontakty i ten 158-stronicowy kurs napisany przez Donalda Stuckless’a uczy nas, że ta społeczność jest czymś o wiele więcej niż tylko miejscem, w którym żyjemy. Obejmuje ona ducha, lub inaczej, postawę, jaką mamy wobec innych.