Małżeństwo i Dom

Wiele młodych par przerabia ten kurs jako przygotowanie przedmałżeńskie i znajdują w nim wiele sprawdzonych zasad szczęśliwego domu. W miarę jak przerabiają napisany przez Rexa Jackson’a 160-stronicowy kurs, członkowie rodziny uczą się doceniać siebie nawzajem poprzez lepsze poznawanie podstawowych zasad wzajemnych relacji, jakie powinny dominować w każdej rodzinie. Małżeństwo zostało ustanowione przez Boga, a rodzina jest fundamentalnym elementem społeczeństwa. Bez silnych rodzin Kościół nie byłby tym, do czego Bóg go powołał. Kurs ten dotyczy wszystkich aspektów małżeństwa i domu, które pomagają rodzinie stać się silną jednostką na której Kościół może się opierać.

Małżeństwo i Dom (cały Dokument Kursu) icon Małżeństwo i Dom icon

W tej lekcji będziesz uczyć się o tym, że małżeństwo zbudowane na Bożych zasadach odzwierciedla relacje pomiędzy Chrystusem a Kościołem. Tylko małżeństwo budowane według wzoru i wskazówek podanych w Biblii będzie osiągać cele, które Bóg zamierzył dla niego.

Lekcja 1: Czym jest małżeństwo? icon

Bóg ustanowił prawa dla swoich dzieci, aby postępując według nich mogły mieć obfite życie. W tej lekcji zobaczymy że ci, którzy lekceważą Boże prawa pozbawiają się przyjemności i nagrody, jaką Bóg im już dawno przeznaczył.

Lekcja 2: Przed małżeństwem icon

Modlitwa i szczere spojrzenie na to, co Biblia mówi na temat małżeństwa uchroniło wielu młodych ludzi od podjęcia niewłaściwego wyboru. W tej lekcji zobaczymy, jak wielkie znaczenie ma poznanie życiowego nastawienia drugiej osoby wobec życia i jego/jej wzorów i sposobów zachowania.

Lekcja 3: Wybór partnera icon

Niekiedy wielkim zaskoczeniem dla zakochanych jest to, że pojawiają się wśród nich jakieś nieporozumienia. Dobrze jest poznawać je i pokonywać jeszcze przed ślubem. W tej lekcji poznamy pewne kroki przygotowujące młodych do ślubu, możliwości lepszego poznania siebie i jak ich życie może przynosić chwałę Bogu w czasie ich zaręczyn.

Lekcja 4: Zaręczyny i ślub icon

Gdy dwoje ludzi jako mąż i żona rozpoczyna wspólne życie to szybko dochodzą do wniosku, że w wielu sprawach muszą uzgodnić wspólne stanowisko. W tej lekcji będziesz się uczyć o tym, jaki ma być dom, który spełnia cele swojego istnienia. Będziemy zastanawiać się nad wspólnym dopasowywaniem się małżonków i rozwiązywaniem problemów, które przynosi życie.

Lekcja 5: Dom icon

Rola męża jest porównywana w Biblii do miłości i troski Chrystusa o Kościół–ochronną i pełną ofiar. Chrystus wie, jakimi pragnie nas mieć, jednak kocha nas takimi, jakimi jesteśmy teraz. Każdy wierzący mąż ma marzenia i cele, które pragnie osiągnąć w małżeństwie. W tej lekcji poznasz jak mąż, według Bożych kryteriów powinien troszczyć się o swój dom.

Lekcja 6: Obowiązki męża icon

Mądra kobieta wie, że jako żona ma ogromną odpowiedzialność w rodzinie i chce aby Bóg, pokazał jej, jak być żoną jakiej On od niej oczekuje. W tej lekcji potwierdzimy, co to znaczy dla kobiety, aby dała mężowi należne mu miejsce w swoim życiu - miejsce jakie Bóg dla niego zaplanował, dzięki czemu będzie miał stabilizacyjny wpływ na cały dom.

Lekcja 7: Obowiązki żony icon

Jedną z najważniejszych rzeczy, jakiej dziecko może nauczyć się w domu, jest posłuszeństwo zwierzchności. W tej lekcji dowiesz się, dlaczego dzieci muszą nauczyć się posłuszeństwa. Zobaczymy, jakie znaczenie dla ich dalszego życia ma poddanie się zwierzchności oraz konsekwencje, jakie ponoszą ci, którzy tego nie czynią.

Lekcja 8: Obowiązki dzieci icon

Tak jak piękny, doniczkowy kwiat w naszym pokoju nie “zdarza się” sam z siebie, tak samo nie “zdarzają się” grzeczne i posłuszne dzieci. W obu przypadkach konieczny jest pewien wysiłek. W tej lekcji będziesz się uczyć o kolejnych obowiązkach wychowawczych rodziców względem swoich dzieci. Zastanowimy się nad przykładem rodzin, w których rodzice nie wywiązywali się ze swoich obowiązków, co doprowadziło do rodzinnych tragedii.

Lekcja 9: Obowiązki rodziców icon
Raporty Studenta i Arkusze Odpowiedzi icon