Kościół

Ten kurs nie tylko uczy o tym, czy jest Kościół ale też pokaże ci, jak w praktyczny sposób możesz być bardziej użyteczny dla Chrystusa i Kościoła.
110-stronicowy podręcznik napisany przez Donalda Smeetona daje wierzącemu lepsze zrozumienie jego miejsca w Kościele jednocześnie wskazując na możliwość realizowania jego potencjału jako jednego z nieodłącznych części ciała Chrystusowego.

Jezus powiedział: “Zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.” (Mat. 16:18) Jaka wspaniała obietnica!
Bóg miał płan dla Kościoła już od początku świata. Boży plan dotyczy również przyszłości. Bóg przygotował dla nas wielkie rzeczy! Nawet jeśli teraz przeżywamy pewne trudności, to z wiarą możemy spoglądać w przyszłość.

W pierwszej lekcji zapoznaliśmy się z Kościołem z perspektywy wieczności. Bóg zaplanował powstanie Kościoła i teraz działa poprzez Kościół. Pewnego dnia Bóg dokończy realizacji swojego planu poprzez powtórne zesłanie Jezusa na Ziemię aby zabrać Kościół do Siebie, do nieba.
Teraz popatrzymy na Kościół z perspektywy życia na ziemi. Gdy Jezus mówił: “Zbuduję swój Kościół”, miał na myśli tu, na ziemi. W tej lekcji przyjrzymy się krótko temu, co wydarzyło się od dnia Zielonych Świąt do chwili obecnej.

Jezus powiedział: “Zbuduję Kościół mój” (Mat. 16:18). Co miał na myśli używając słowa Kościół? Co Jego uczniowie rozumieli pod tym pojęciem?

Mówiliśmy wiele o przeszłości Kościoła. Analizowaliśmy też znaczenie tego słowa. Teraz przyjrzymy się teraźniejszości Kościoła. Nie żyjemy w przeszłości. Żyjemy dzisiaj.
Obecnie będziemy zastanawiać się nad Kościołem w powiązaniu z tobą. Będzie to bardzo osobista lekcja. Być może będzie to najważniejsza dla ciebie lekcja w tej książce.

Tylko wierzący są prawdziwymi członkami Bożego Kościoła. Z poprzedniej lekcji dowiedzieliśmy się, że wierzący są nazywani w różny sposób. Używamy takich określeń, jak: uczniowie, święci, bracia i chrześcijanie. Każde z tych określeń niesie w sobie pewne znaczenie.
Tak samo Kościół określamy różnymi nazwami. Każda z nich coś oznacza. Biblia często mówi, że Kościół jest jak ciało. Dowiemy się w tej lekcji, co to oznacza.

W poprzedniej lekcji zobaczyliśmy, że Kościół jest jak ciało. Widzieliśmy, że chociaż ludzie różnią się od siebie, to jednak mogą być jedno. Zakończyliśmy tę lekcję zastanawiając się, co możemy zrobić dla innych.
Ta lekcja dotyczy tego samego zagadnienia. Mamy pewne zobowiązania wobec innych wierzących. Jeśli nie służymy innym, albo ich nie wzmacniamy – ranimy ich. Ta lekcja pomoże ci wypełnić swoje zadanie w ciele Chrystusa.

Ostatnia lekcja pouczyła nas, że wierzący są odpowiedzialni za siebie nawzajem. Wszyscy wierzący są częścią Bożej rodziny. Chrześcijanie mają szczególnie bliskie więzi ze swoimi braćmi i siostrami w Chrystusie.
Ale Kościół ma też obowiązki wobec niewierzących. Chrześcijanin nigdy nie powinien zaniedbać tych, którzy są poza Kościołem. W tej lekcji będziemy mówić o odpowiedzialności wierzącego wobec niewierzących.

W tej lekcji będziemy się uczyć o tym, co Kościół ma czynić, aby służyć Bogu i być Mu posłusznym.