Niezawodny Przyjaciel

Każdy człowiek potrzebuje przyjaciół i ceni sobie tych wyjątkowych ludzi, którzy zawsze są, gdy ich najbardziej potrzeba. W osobie Ducha Świętego mamy najlepszego Przyjaciela, a napisany przez Louise Jeter Walker 132 stronicowy podręcznik mówi o tym szczególnym Przyjacielu. Po skończeniu tego kursu wiele osób doświadczyło przeżycia chrztu w Duchu Świętym.


Dziś, bardziej niż kiedykolwiek w historii świata, ludzie mówią o Duchu Świętym i Jego działaniu. Odkryli, że jest On osobą, a nie tylko jakimś wpływem.
Ta lekcja pomoże ci zrozumieć kim jest Duch Święty, opisać, w jaki sposób Duch Święty może stać się twoim Przyjacielem i będziesz mógł wymienić siedem głównych atrybutów Ducha Świętego, które pokazują, kim jest i co robi.

Dlaczego zstąpił Duch Święty? Zielonoświątkowy pisarz, Melvin L. Hodges twierdzi, że dlatego, aby umożliwić nam sposób myślenia po Bożemu. My, ludzie myślimy egocentrycznie, podczas gdy Bóg skupia się na dawaniu samego siebie innym. Tak więc musi się stać coś, co doprowadzi nas do myślenia zgodnie z myślą Bożą. Przyjście Ducha Świętego miało za zadanie właśnie tego dokonać.


Jeden ze studentów, napełniony Duchem Świętym napisał: “Odkryłem nowy, głęboki rodzaj modlitwy, który dla wielu z nas stał się początkiem głębszego życia w wierze.”
Ta lekcja pomoże Ci poznać ważne prawdy na temat modlitwy w miarę, jak Duch Święty będzie cię uczył; uwielbiać Boga w nowy, głębszy sposób, gdy Duch Święty będzie cię inspirował, oraz zauważać to, co będzie się działo, gdy pozwolisz Duchowi Świętemu modlić się przez ciebie.


Duch Święty przychodzi, aby pokazać nam prawdę. Ale jak może uczyć nas, jeśli lekceważymy Biblię, Słowo Prawdy? On przyszedł, aby dać nam moc do składania świadectwa i moc, aby się modlić. Ale jak może czynić Swoje wielkie dzieło przez nas i w nas jeśli nie dzielimy się naszą wiarą i zaniedbujemy modlitwę?
Chodzenie w Duchu oznacza całkowite pozwolenie Duchowi Świętemu, aby cię prowadził. Co to dokładnie oznacza? Jak On prowadzi? Ta lekcja odpowie na te ważne pytania.


Chrześcijaństwo bez Ducha Świętego to martwa skorupa. Może mieć nawet piękny kształt, ale jest uamrłe, bez życia. Tylko Bóg–Duch Święty może rozniecić w nas Swój ogień. W Bibli jest wiele obietnic i zachęty, abyśmy zbliżyli się do Boga z pełnym zaufaniem spełnienia się tych obietnic.
Przerabiając tę lekcję będziesz mógł zrozumieć dlaczego Duch Święty daje ci swoją moc; zobaczyć, co Biblia mówi na temat chrztu w Duchu Świętym oraz wymienić znaki Ducha Świętego, jakie w życiu ludzi wierzących pojawiają się w wyniku Jego obecności.


Dowiedzieliśmy się już, że Duch Święty jest darem. Kiedy jesteśmy gotowi, aby otrzymać ten dar?
Po pierwsze musimy być pewni, że napełnienie Duchem Świętym jest rzeczywiście możliwe. Musimy być przekonani, że nie jest ono niczym dziwnym ani niezwykłym. Musimy zobaczyć, że jest ono normalnym Bożym działaniem.
Po drugie, musimy głęboko pragnąć napełnienia Duchem Świętym. Czy naprawdę jesteśmy gotowi i chcemy pozwolić, aby Duch Boży był Panem naszego życia? Jeśli tak, to jesteśmy gotowi na napełnienie Duchem Świętym!