Głoszenie i Nauczanie

Ernest Pettry pokazuje w tym podręczniku jak skutecznie przekazywać Boże poselstwo za pomocą głoszenia i nauczania. Te dwie metody dzielenia się Bożym Słowem są pod wieloma względami do siebie podobne. Jednakże na przestrzeni historii kościoła te dwie służby rozwinęły pewne odróżniające je od siebie elementy. Ten kurs wskazuje na korzyści obydwu metod i pomoże ci przygotować się abyś jak najlepiej mógł używać ich do ewangelizowania zgubionych oraz rozwoju i osiągania dojrzałości duchowej tych, którym usługujesz.

Ta lekcja pomoże ci zrozumieć, czego Pan oczekuje od ciebie i poznać dzieło, pracę, jaką On chce, abyś wykonywał.

W tej lekcji omówimy metody, które pomogą ci lepiej czytać i rozumieć Biblię gdy przygotowywujesz się do usługiwania innym poprzez głoszenie i nauczanie.

Ta lekcja omawia przygotowanie materiałów do zwiastowania i nauczania. Znajdziesz tu kilka praktycznych porad dotyczących systematycznego gromadzenia i organizowania tych materiałów.

W tej lekcji zastanowimy się nad znaczeniem zwiastowania, rozważymy kilka powodów, wskazujących dlaczego głoszenie jest metodą usługiwania i omówimy kilka biblijnych kazań.

W tej lekcji omówimy cztery główne tematy nowotestamentowego kaznodziejstwa. Pierwsze dwa: Zbawienie i Pojednanie odnoszą się przede wszystkim do zgubionych, podczasm gdy następne dwa: Uświęcenie i Nadzieja dotyczą głównie Kościoła.

Nauczysz się, jak przygotować i wygłaszać kazania. Nauczysz się też ustalać cele, jakie powinno spełniać każde kazanie, jak należy zbierać i przygotowywać materiały w oparciu o fragmenty Pisma Świętego i jak skutecznie przekazywać Słowo. Dowiesz się też, jak dokonywać oceny swoich kazań aby sprawdzić, czy osiągnąłeś zamierzony cel.

W tej lekcji dowiesz się, jakie znaczenie ma nauczanie i poznasz biblijne powody uzasadniające potrzebę nauczania.

W tej lekcji zajmiemy się środkami potrzebnymi do wykonywania tej służby, których zadaniem jest osiągnięcie celów stawianych przez Biblię.

Ta lekcja pomoże ci oceniać potrzeby twoich słuchaczy, zaplanować, w jaki sposób mogą być one zaspokojone i pomoże ci przygotować i prowadzić lekcje, oparte na Biblii.

Głoszenie i nauczanie to dwa środki, które wybrał Bóg po to, by przekazać Swoją prawdę potrzebującym ludziom. Ucząc się, jak należy je umiejętnie i przekonywująco stosować nie zapominaj jednak o tym, iż tylko Bóg może sprawić aby twoja praca dała rezultaty. W tej lekcji poznamy znaczenie równowagi w naszej służbie i poleganiu na Bogu, że będzie nam w tym pomagał.