Ludzie, Zadania i Cele

Większość naszej wiedzy zdobywamy w dwojaki sposób: korzystając ze wzorców lub przez zasady. W trakcie tego kursu, autor Billie Davis analizuje zagadnienie przywództwa z obydwu perspektyw i patrzy na przykłady kilku przywódców wybranych przez Boga. Studenci mają okazję rozważenia znanych opisów biograficznych z Biblii w nowym kontekście korzystając z zagadnienia przywództwa. Przedstawione są tu najbardziej zaawansowane teorie przywództwa i rozwoju człowieka, jak i zastosowanie tych teorii zgodnie z chrześcijańską wiarą i praktyką.

Jakie są cechy Bożego przywódcy? Jakie jest miejsce przywódcy, lidera w Bożym planie? W tej lekcji omówimy kilku przywódców, o których czytamy w Biblii i dowiemy się na temat przywództwa w różnych życiowych sytuacjach.

W tej lekcji poznamy kilka zasad dotyczących relacji międzyludzkich i dowiemy się, w jaki sposób to, co czujemy wobec innych ludzi jest ważne dla dobrego przywództwa.

W tej lekcji omówimy biblijne przykłady i zasady Bożego planu dla rozwoju i utrwalania Jego Kościoła. Dowiemy się również czegoś więcej na temat naszego osobistego rozwoju i doskonalenia się jako chrześcijańskich przywódców i w jaki sposób pomaga to Kościołowi do wzrastania.

W tej lekcji przestudiujemy przywódczy przykład króla Dawida i spróbujemy przenieść to, czego się nauczyliśmy na współczesne przywództwo. Dowiemy się również jak przygotować zarys planów i arkuszy dla konkretnego projektu.

Biblijna opowieść o Jozuem pokazuje nam, jak liderzy komunikują się z innymi przywódcami. Na jego przykładzie poznamy ważne zasady komunikowania i nauczymy się jak mamy słuchać jako liderzy.

W tej lekcji przyjrzymy się metodom działania wielkiego przywódcy – Nehemiasza. Od niego oraz współczesnych nam specjalistów nauczymy się, jak rozwiązywać problemy i podejmować decyzje.

Musimy nauczyć się rozumieć znaczenie i charakter celów i zadań. Musimy również przyjąć odpowiedzialność za ich wykonanie. Postawa Estery w Biblii pomoże nam nauczyć się akceptować odpowiedzialność w przywództwie.

Aby być liderem posiadającym cel, musimy zrozumieć procesy zachodzące w kościele i zobaczyć, jak przyczyniają się one do osiągania celów, które dał nam Bóg.

Motywacja jest kluczem do dobrego przywództwa, zarówno dla liderów jak i naśladowców. Zrozumienie tego, co motywuje ludzi jest niezbędne, aby pomóc im osiągnąć cele, które zostały ustalone.