W co wierzymy

Studiowanie Słowa Bożego pomaga odpowiedzieć na pytania, w co i dlaczego wierzymy. Nasze życie kształtuje się według tego, jak wierzymy. Tematy w tym kursie są trudne, oparte wyłącznie na treściach biblijnych, a rezultat kursu będzie miał wpływ na resztę twojego życia.

Nawet na lądzie wielu ludzi czuje się tak, jakby zagubili się na miotanym sztormem oceanie. Zadają sobie pytania: Dokąd idę? Czy się zgubiłem? Czy kiedykolwiek znajdę właściwą drogę? Bóg słyszy nasze pytania i dał nam Księgę, aby prowadziła nas w życiu.

Zanim zaczniemy poszukiwać odpowiedzi, przyjrzyjmy się tej Wielkiej Księdze. Zobaczymy, jak została napisana i nam przekazana.

W pewnym sensie Bóg może być przyrównany do burzy. Niektórzy boją się Go, a inni Go kochają – zależy to od tego, co im powiedziano o Nim i jak tę wiedzę przyjęli.

Nie możesz zobaczyć Boga ale możesz uczyć się o tym, co On uczynił. W lekcji 1 dowiedzieliśmy się, że Biblia mówi nam wszystko o Bogu można wiedzieć – o Jego cechach i o tym, jak traktuje człowieka. W tej lekcji zajrzymy do Biblii i zbadamy niektóre z licznych przekazów o Bogu.

Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi. Jak On to zrobił? Jakie nadał mu cechy? W poprzednich lekcjach uczyliśmy się o cechach Boga i o naszej postawie względem Niego. Teraz poznamy, jak Bóg stworzył człowieka i jaką odpowiedzialność mu przekazał.

Człowiek został doskonale stworzony, ale przez nieposłuszeństwo grzech wszedł do jego życia. Jak można zdefiniować grzech? Czy Adam wniósł grzech na świat? Jaka jest kara za grzech? Czy jest jakaś ucieczka od niego? Ta lekcja daje nam odpowiedzi na powyższe pytania.

Kim jest Jezus? Jak może być człowiekiem i jednocześnie Bogiem? Jeśli umarł, dlaczego chrześcijanie twierdzą, że żyje? Co teraz robi?

Odpowiedzi na te pytania znajdują się w Biblii, Słowie Bożym. W tej lekcji skupimy się na tych pytaniach i znajdziemy odpowiedzi na nie.

W tej lekcji dowiesz się o początku zbawienia, poznasz definicję zbawienia i zobaczysz, jakie są jego rezultaty.

Duch Święty nie działa tylko w jednym kraju, czy wpośród jednej tylko grupy ludzi – On działa na całej ziemi. W dzień Pięćdziesiątnicy Piotr przemawiał do tłumu, w którym ludzie mówili co najmniej 15 różnymi językami. W lekcji 6 uczyliśmy się o zbawieniu. Czy wiesz, że do zbawienia jesteśmy doprowadzeni przez działanie Ducha Świętego? W tej lekcji będziemy uczyć się o Duchu Świętym i Jego działaniu w nas.

Kościół w szerszym znaczeniu tworzą wszyscy wierzący. Jest on nazwany Ciałem Chrystusa. Bóg mieszka wśród wierzących, tworzących kościół dzięki Swojemu Duchowi. W poprzedniej lekcji uczyliśmy się o Duchu Świętym i niektórych zadaniach, jakie On spełnia. Nie wspomnieliśmy jednak o jednym z nich: Duch Święty spaja Kościół w jedno. W tej lekcji będziemy się uczyć o tym, czym jest Kościół, jakie są jego zadania i co się z nim stanie w przyszłości. Jeszcze raz Biblia da nam wyczerpujące odpowiedzi.

W tej lekcji będziemy się uczyć o duchowych siłach w świecie i o ochronie, jaką my, wierzący mamy w Chrystusie.

Biblia jest źródłem prawdziwych przepowiedni. W Swoim Słowie Bóg przekazał nam wszystko, co należy wiedzieć. Nie ma potrzeby zwracania się do wróżb, horoskopów, czy wróżenia z kart. Te i inne formy magii zą zabronione przez Boga.

Jeśli ciekawi cię przyszłość i to, co wydarzy się, gdy Jezus znów przyjdzie, ta lekcja będzie dla ciebie interesująca. Będziemy się uczyć o przyjściu Pana i przyszłym sądzie.

W lekcji 10 uczyliśmy się o tym, co będziemy robili w przyszłości; w tej lekcji poznamy to, co musimy robić teraz. Bóg dał swojemu ludowi dziesięć przykazań zapisanych na dwóch kamiennych tablicach i przekazał je wielkiemu przywódcy Izraela, Mojżeszowi. Chociaż są to starożytne prawa, mogą być stosowane i dzisiaj.

Dowiedzieliśmy się, że naszą główną powinnością jako chrześcijan jest kochanie Boga. Uczyliśmy się w lekcji 11, że przestrzegamy Jego przykazań ponieważ Go kochamy. Tak więc nasza więź z Bogiem jest więzią miłości. Ta więź miłości obejmuje także innych wokół nas gdy dzielimy się tą Bożą miłością ze światem.

Możemy okazać naszą miłość do Boga miłując innych. W tej lekcji sprawdzimy, co Boże Słowo mówi o naszych relacjach z innymi.

Ta lekcja pomoże nam zrozumieć jak mamy postępować względem siebie i jak słuchać Boga, który sprawia, że nasze życie ma wielką wartość zarówno w doczesności jak i w wieczności.

Ta lekcja pomoże ci odkryć podstawowe zasady, których przestrzeganie prowadzi do zwycięskiego, chrześcijańskiego życia oraz pokaże ci jak wprowadzać te zasady w codziennym życiu.

Życie w pełni Ducha powinno być celem każdego wierzącego. Wypełnienie Bożym Duchem jest następnym krokiem, lub etapem, który powinien mieć miejsce w życiu każdego wierzącego. Życie pełne Ducha charakteryzuje się całkowitym oddaniem i poświęceniem Panu.

Proszę wypełnij wszystkie Arkusze Odpowiedzi razem ze Sprawozdaniem Studenta i prześlij na adres naszego biura w celu ocenienia twoich odpowiedzi.