Chrześcijanin w Społeczności

Jeśli przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, to przeżyłeś szereg zmian w swoim życiu. Jedną z nich była prawdopodobnie zmiana postawy wobec innych ludzi. Wszyscy bowiem żyjemy w społeczności z ludźmi utrzymując z nimi różnorakie kontakty i ten 158-stronicowy kurs napisany przez Donalda Stuckless’a uczy nas, że ta społeczność jest czymś o wiele więcej niż tylko miejscem, w którym żyjemy. Obejmuje ona ducha, lub inaczej, postawę, jaką mamy wobec innych.

W tej lekcji zobaczymy tło i biblijne podstawy społeczności. Duch wspólnoty był zasadą Chrystusa, który naucza nas o wzajemnej miłości i troski jedni o drugich. Ta lekcja pomoże Ci zrozumieć ideę społeczności. Zdobędziesz lepsze poznanie, jak cudownie jest być częścią wspólnoty chrześcijańskiej.

W lekcji 1 omówiliśmy ducha wspólnoty. W tej lekcji dowiemy się, że społeczność to miejsce, gdzie swobodnie możemy przejawiać swojego ducha. Pamiętaj jednak, że społeczność to bardziej grupa ludzi, niż miejsce. Nieważne, dokąd pójdziesz, możesz zawsze być częścią społeczności, jeśli tylko będziesz się dzielił Chrystusem z innymi!

W tej lekcji dowiesz się, jak osiągnąć dojrzałość duchową. Niektórzy ludzie, nawet po wielu latach pozostają nadal na poziomie dzieci. Nie jest to zgodne z Bożym planem. Bóg chce, abyśmy dojrzewali duchowo, abyśmy rozwijali się, aż “osiągniemy wymiary pełni Chrystusowej” (Ef. 4:13). Wtedy będziemy mogli rozwijać się w społeczności z innymi.

Czy sprzedawca okazał kiedyś zdumienie, gdy zwróciłeś mu pieniądze, które wydał ci przez pomyłkę? A może w inny sposób pokazałeś chrześcijańską uczciwość, choć mogłeś postąpić inaczej? Jest to przykład właściwej postawy członka społeczności chrześcijańskiej. Stanąłeś w obronie uczciwości. W tej lekcji dowiesz się, co to znaczy stawać w obronie uczciwości. Kiedy zawsze opowiadamy się za tym, co prawe, to niezależnie od tego, co się stanie, godnie reprezentujemy wspólnotę.

Dwóch mężczyzn kopie dół. Trzeci przechodzi obok i zadaje pytanie: “Co pan robi?” “Kopię dół” – pada odpowiedź. “A pan?” pyta drugiego. “Ja buduję piękną szkołę.” Czy jesteś jak ten pierwszy, czy ten drugi człowiek? Czy widzisz piękną szkołę, efekt końcowy swojej ciężkiej pracy, czy raczej tylko żmudną robotę? W tej lekcji zajmiemy się fundamentem, na którym musimy budować; dowiesz się też jak masz na nim budować.

To wspaniale być znanym z tego, że cały czas mówi się o Jezusie. Jest oczywiste, że to, o czym najczęściej mówimy, jest najbliższe naszemu sercu. W tej lekcji omówimy dzieciństwo Jezusa, Jego służbę i wpływ na ludzi, jaki miał wtedy, gdy żył na ziemi i jaki nadal ma.

Biblia porównuje życie chrześcijanina do światła i soli. W tej lekcji dowiesz się, jak możesz być światłem i solą dla swojego otoczenia. Przekonasz się, że kiedy oddasz się Chrystusowi, będziesz mógł odbijać światło Jego miłości na świat.

Jednym z naszych podstawowych pragnień jest potrzeba przynależności, np. do rodziny, co daje nam poczucie bezpieczeństwa i otuchę. Kiedy stajemy się chrześcijanami, zostajemy włączeni do rodziny Bożej. Dowiesz się w tej lekcji, co to znaczy być częścią wspólnoty wierzących, tworzących Jego Kościół.

W każdym prawie kraju na świecie działa Czerwony Krzyż. Jest on wspierany przez różne organizacje i osoby prywatne. Ludzie dają na tę działalność nie dlatego, że chcą dostać coś w zamian ale dlatego, że chcą pomagać innym w nieszczęściu lub potrzebie. W taki sam sposób wnosimy wkład do swojej społeczności. Oddajemy nasz czas, pieniądze i zdolności na niezbędne potrzeby otaczającego nas środowiska, gdyż jest to właściwe i konieczne w tym momencie. W tej lekcji zobaczymy, jak możemy przygotować się do lepszego służenia swojej lokalnej społeczności.

W tej lekcji dowiesz się, jak można stosować w praktyce zasady, których nauczyłeś się z tej książki. Najważniejsze jest poleganie na Duchu Świętym. Paweł powiedział Tymoteuszowi: “Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył” (2 Tym. 3:14). Duch Święty pomoże ci trwać w społeczności.