Boży Plan – Twoja Decyzja

Bóg ma plan dla twojego życia, tobie jednak pozostawił do wybrania, czy będziesz go realizował w swoim życiu, czy nie. Niniejszy, 186-stronicowy podręcznik napisany przez Lowell’a Harrup’a pomoże ci dowiedzieć się więcej o Bożym planie i o tym, jak możesz go wypełniać. Bóg pragnie pokazać ci, co chce, abyś czynił. Nauczysz się, jak możesz zastosować poznane prawdy w swoim codziennym, chrześcijańskim życiu.

W Egipcie znajdują się piramidy, które są wielkimi budowlami, stojącymi tam już od tysięcy lat. Ich głazy pasują do siebie tak idealnie, że nie trzeba było nawet zaprawy murarskiej aby je złączyć. Czy jednak mogły znaleźć sie tam przypadkowo? Wyobraź sobie tysiące ludzi wśród olbrzymich stosów porozrzucanych kamieni. Co by się stało, gdyby nie było planu budowy? Będziesz uczył się w tej lekcji o Bożym planie i zobaczysz, że Bóg ma plan także i dla ciebie.

Być może nie jesteś pewien jaki jest Boży plan dla ciebie? W tej lekcji poznasz czy twoja obecna sytuacja i czy twoje postępowanie jest zgodne z Bożym planem. Dowiesz się o obietnicach i warunkach, jakie On ustanowił, aby doprowadzić cię do wypełnienia Jego planu.

Czasami, gdy zaczniemy przyglądać się wielkiemu planowi Bożemu może wydawać się on nam zbyt wielki. W tej lekcji zobaczymy co Bóg będzie czynił, gdy zaczniemy osiągać cele jakie On postawił w naszym życiu.

Czasami łatwo jest wykonywać wolę Bożą, ale innym razem przychodzi to z wielką trudnością. Abraham stanął przed jedną z takich trudnych chwil. Bóg może użyć pewne zdarzenia w twoim życiu, aby sprawdzić także twoją wiarę. W tej lekcji zrozumiemy jak trudne okoliczności są niekiedy związane z Bożym planem. Dowiesz się jak Bóg potrafi wykorzystać każdą sytuację, aby realizować Swój plan w twoim życiu.

Może zadajesz sobie pytanie: Jaki naprawdę jestem? Czy jestem taki, jak określa mnie Biblia, czy też taki, za jakiego sam siebie uważam? Nawet, gdy studiujemy Pismo Święte nieraz z trudem potrafimy zrozumieć jacy jesteśmy. W tej jekcji porównamy to, co Biblia mówi o nas z naszymi własnymi odczuciami i postępowaniem. Dowiemy się, na co Bóg zwraca uwagę. Następnie przestudiujemy jak możemy stać się takimi, jakimi Bóg chce.

Ta lekcja pomoże ci zrozumieć, jak Bóg mówi do ciebie.

Uczeń jest zdyscyplinowany i bardzo obiecujący. To, co go wyróżnia to zdolność angażowania całej energii w wykonywaną pracę. Czy ten opis mógłby dotyczyć Chrystusa w jego młodzieńczych latach? Jedno jest pewne: Jego dzieciństwo i młodość były całkowicie realne. Jako Syn Boży, Chrystus z całą pewnością znał plan wieczności. Lecz stając się człowiekiem, poddał się ludzkim doświadczeniom i nauczył się komunikowania z Bogiem przez modlitwę.

Dlaczego człowiek zawsze dąży do poznania przyszłości? Czy to jest złe? W tej lekcji dowiesz się, czy Bóg chce, abyś poznał swoją przyszłość i co On objawił nam już na ten temat. Aby głębiej poznać to zagadnienie możesz przestudiować dodatkowo kursy: Boży Plan dla Przyszłości, Dlaczego Bóg Ogranicza Swoje Objawienie i Boży Plan na Dzisiaj.