Ewangelizacja

Jezus jest dla nas przykładem w głoszeniu Dobrej Nowiny wszystkim ludziom. On chce, abyśmy głosili ewangelię gdziekolwiek jesteśmy. Ten 166-stronicowy kurs napisany przez Jean-Baptiste Sawadogo pomoże ci zrozumieć prawdziwe znaczenie ewangelizacji. Poznanie podstaw omówionych w tym kursie umożliwi wierzącym dzielenie się Chrystusem z ludźmi wokół nich w bardziej przystępny sposób i z większą siłą przekonywania.


Gdybyś chciał zbudować dom, jaki byłby twój pierwszy krok? Zanim zaczniesz pracę, musisz mieć plan działania.
W Starym Testamencie czytamy, że Bóg powiedział swojemu ludowi, aby wybudował miejsce do oddawania Mu czci. Posłuchali Go i budowa została uwieńczona sukcesem, a Bóg był zadowolony.


Być może pamiętasz czas, w którym uczyłeś się zawodu. Nie nauczyłeś się wszystkiego od razu. Systematycznie wprowadzałeś w czyn to, czego powoli się uczyłeś, aż w końcu byłeś w stanie dobrze wykonać swoje pracę.
Tak samo jest z twoim świadczeniem. Musisz się wiele nauczyć zanim zaczniesz opowiadać o Chrystusie innym ludziom. W tej lekcji dowiesz się, jakiego rodzaju przygotowanie musimy przejść zanim będziemy w stanie zdobywać innych dla Chrystusa.


Afrykańskie przysłowie mówi: “Jedną ręką nigdy nie zbudujesz domu.” W Biblii czytamy: ”Sznur potrójny nie tak łatwo się zerwie.”
Te powiedzenia są prawdziwe. Wiele rąk jest potrzebnych, aby zbudować dom, bo murarz nie wykona całej roboty sam. Chrystus powiedział: “Zbuduję mój Kościół.” Ale jednocześnie polecił nam, abyśmy razem z Nim pracowali przy realizacji tego wielkiego zadania. Każdy z nas powinien mieć udział w tej służbie.

Rozmawialiśmy o potrzebie angażowania się. Teraz dowiemy się jak możemy się praktycznie zaangażować – poprzez dzielenie się z innymi o tym, czego Chrystus w nas dokonał. Czy moglibyśmy zatrzymać tę dobrą nowinę tylko dla siebie? Nie! Musimy mówić o niej innym.

Wielka jest potrzeba wokół nas. Ludzie umierają bez Chrystusa. Oby ta lekcja otworzyła ci oczy na potrzebę indywidualnej ewangelizacji: głoszenia Dobrej Nowiny.

Przysłowie mówi: “Ochrona przed chorobą jest lepsza niż jej leczenie.” Im więcej będziemy wiedzieć o przeszkodach, tym lepiej będziemy umieli je pokonywać. W ostatniej lekcji dowiedzieliśmy się, co jest potrzebne w dzieleniu się Dobrą Nowiną. Teraz zobaczymy, jak pokonywać niektóre przeszkody w dzieleniu się ewangelią. Pamiętaj, że z Bogiem rzeczy niemożliwe stają się możliwe!


Wszyscy ludzie różnią się czymś od siebie. To, co jest skuteczne w jednym kraju, może nie działać w innym. Bardzo często musimy stosować różne podejścia wobec jednej osoby. Gdy mówimy o sposobach podejścia w ewangelizacji indywidualnej, mamy na myśli kroki, jakie musisz zrobić, aby pozyskać kogoś dla Chrystusa.
Uczyliśmy się już, jak możemy pokonywać pewne ważne przeszkody kulturowe. Miej to na uwadze, gdy będziesz szukał właściwego podejścia do ludzi.


Czy znasz ulice lub budowle, którym nadane zostały nazwiska jakichś ludzi? Uczyniono tak, aby wyrazić im uznanie i wynagrodzić ich. Zostali nagrodzeni, ponieważ uczynili coś dla ludzi lub społeczeństwa.
To jest wielka i bardzo cenna nagroda. Żadne pieniądze nie równają się z tym zaszczytem. Jednak pewnego dnia te wszystkie nagrody i honory przeminą. Ale nagroda, jakiej Bóg udziela jest wieczna i nigdy nie przeminie!