O Biblii

Wiele lat temu Dawid, król Izraela opisał, czym jest dla niego Słowo Boże. Powiedział: „Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim”. Bez względu na to, kim jesteś i gdzie mieszkasz, bez względu na to, jakie trudności napotykasz i jakie decyzje musisz podjąć, możesz mieć to samo przekonanie, jakie miał król Dawid. Ten ponad 137 stronicowy kurs, zaadaptowany przez Judy Bartel z oryginalnego kursu napisanego przez Louise Jeter Walker wprowadzi cię do Biblii i pomoże ci studiować ją w taki sposób, abyś mógł zrozumieć, w jaki sposób Bóg patrzy się na to co się dzieje wokół nas i pomaga nam, gdy Go o to poprosimy.

Gdy studiujesz Biblię, ma to wpływ na twoje życie, co z kolei oddziałowuje na życie innych ludzi. W tej lekcji będziesz się uczył o tym, jakie korzyści możesz odnieść osobiście ze studiowania Biblii. Ta lekcja omawia takie zagadnienia, jak powody dla studiowania Biblii, korzyści jakie z tego wypływają oraz ważność regularnego studiowania Biblii.

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, w jaki sposób Bóg dał nam Biblię? Czy było to może tak, że aniołowie gdzieś ją zostawili czekając, aż ktoś ją znajdzie? Na przestrzeni setek lat Bóg używał zwykłych ludzi z różnych grup społecznych by przekazać nam Księgę, którą nazwaliśmy Biblia. Zgodność i harmonia tego, co napisali najlepiej świadczy o tym, iż pochodzi ona od samego Boga, który nigdy się nie zmienia.

Biblia musi być uporządkowana, abyśmy mogli znaleźć w niej to, czego szukamy. Wydawcy Biblii, będąc tego świadomi, utrzymują ten sam podział na rozdziały i wiersze bez względu na tłumaczenie tak, aby się nikt nie „zagubił” szukając tego, co chce znaleźć. W tej lekcji będziesz się uczyć, jak powiedzieć i zapisać odnośnik biblijny, i jak korzystać z przewodników pomocnych w znalezieniu poszukiwanych tematów i wierszy.

Możemy polegać na księgach historycznych, które mówią o bohaterach jak i o zwykłych ludziach. Te opisy są rówież ważne, ponieważ pokazują nam sposób postępowania Boga ze swoim ludem. Księgi Starego Testamentu mogą być uporządkowane według pięciu głównych tematów. W lekcji 3 uczyłeś się o podziale ksiąg na rozdziały i wiersze. Teraz poznasz główny podział ksiąg biblijnych według ich tematów

Gdy był pisany Nowy Testament, sytuacja Żydów była inna od przedstawianej w Starym Testamencie. Czasy starotestamentowych proroków minęły, a sprawy duchowe były dla wielu ludzi obojętne. To nie był przypadek, że właśnie w tym czasie Bóg posłał Swojego Syna na ten świat. Język grecki, w którym była przekazywana ewangelia, był powszechnie używanym językiem, a Rzymianie zapewniali wolność i ochronę w rozpowszechnianiu ewangeli

Każdy chrześcijanin z pewnością spotka się kiedyś z pytaniem: Skąd wiesz, że to, co mówi Biblia jest prawdą?” To nie jest nowe pytanie. Pierwsze kuszenie człowieka rozpoczęło się od ataku na Słowo Boże. Diabeł w postaci węża powiedział do Ewy: „Czy rzeczywiście Bóg powiedział...” (1 Moj. 3:1) Diabeł ciągle podsuwa te same wątpliwości: „Czy rzeczywiście Bóg tak powiedział?”