Twoje Nowe Życie

W chwili zaakceptowania Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela rozpocząłeś nowe życie. On sam jest Dawcą Życia – wspaniałego, obfitego i pełnego radości, które się nigdy nie skończy. Kurs ten, napisany przez Louise Jeter Walker pomoże ci lepiej zrozumieć, czym jest to nowe życie.

W czasie tej pierwszej lekcji zobaczysz, co Biblia mówi o przemianie, której doświadczyłeś. Dowiesz się o twoich nowych przywilejach i obowiązkach. Odkryjesz nową rodzinę, w której się narodziłeś. Dowiesz się też o nowych relacjach, jakie Bóg chce, abyś budował ze swoimi nowymi braćmi i siostrami w Panu.

Czy obserwowałeś kiedyś dziecko, które uczy się chodzić? Ledwie co stoi na nóżkach i co chwilę się przewraca; obija się o meble, szukając czego by się złapać. Ale jakie jest podekscytowane! Twarz dziecka promienieje ze szczęścia, jakby podbiło cały świat! I tak raz idzie, potem stoi, a niekiedy nawet upada. Zawsze jednak podnosi się i znowu idzie – w ten sposób dziecko uczy się chodzić. Pragnienie, aby się udało jest w nim bardzo silne. Cały czas rodzice są jednak w pobliżu, gotowi do pomocy i zachęty na każdym kroku.

Ta lekcja pomoże ci zrozumieć, w jaki sposób Bóg mówi do ciebie. Czasami będzie przema¬wiał bezpośrednio. Innym razem będzie mówił przez Swoje Słowo, Biblię. Kiedy indziej posłuży się do tego celu innym chrześcijaninem. Podczas tej lekcji nauczysz się rozpoznawać głos Ojca bez względu na to, jaką metodę On wybierze, aby do ciebie przemówić.

Ta lekcja objaśnia cztery podstawowe prawdy duchowego rozwoju. W trakcie nauki dowiesz się, jak praktycznie wprowadzać je w swoim życiu. Przyniesie to wspaniałe rezultaty! Zły sposób postępowania zostanie zastąpiony dobrym. Bę¬dziesz wzrastać dzień po dniu stając się dojrzałą osobą tak, jak pragnie tego Bóg.

Podobne zmiany zachodzą właśnie teraz w twoim życiu. Rozwijasz się duchowo. W miarę jak wzra¬stasz w Chrystusie twoje stare zainteresowa¬nia są zastępowane nowymi. Masz też nowe obowiązki, za wypełnianie których jesteś w nowy sposób wynagradzany i które dają ci nowe poczucie satysfakcji. W czasie tej lekcji przyjrzymy się tym specyficznym przemianom i zajęciom. Odkryjesz, że inni ludzie także podzielają twoje nowe poglądy!

Zasady potrzebne są także wtedy, gdy dążymy do jakiegoś celu. Na przykład sportowiec wykonuje polecenia trenera. Robi pewne ćwiczenia, a innych nie. Jego celem jest zwiększanie swojej siły i umiejętności, aby zdobyć nagrodę. Teraz, kiedy stałeś się chrześcijaninem, masz nowy, szczególny cel – być taką osobą, jaką chce cię widzieć twój Niebiański Ojciec. To jest jeszcze jedna przyczyna, dla której potrzebujesz norm. Twój Niebiański Ojciec zaplanował, abyś stał się członkiem Jego rodziny i osiągnął cele, jakie On wyznaczył dla twojego życia. Ta lekcja opisuje nowe normy ustanowione przez Niego. Przestrzeganie ich przyniesie ci wiele korzyści.

Kiedy poddasz się prowadzeniu Ducha Świętego przekonasz się, że jesteś w stanie nauczyć się spełniać normy, które Bóg ci dał. Duch Święty da ci siłę, abyś odwrócił się od zła i wybrał właściwą drogę. Dzień po dniu będziesz się stawał coraz bardziej podobny do swojego Niebiańskiego Ojca. Tak, masz wspaniałego Doradcę! Ta lekcja wyjaśni kim On jest i w jaki sposób ci pomaga.

Wielu ludzi obserwuje ciebie aby przekonać się, czy to, co mówisz o Bożej mocy jest prawdą. Twoje życie pokazuje im, jak ewangelia może zmieniać ludzi. To, co robisz, bardziej jeszcze niż to, co mówisz jest świadectwem o Jezusie. W czasie tej lekcji zwrócimy uwagę na niektóre promienie światła, którym świecisz dzięki temu, że mieszka w tobie Jezus. Te promienie pomagają przekonać innych, że ewangelia jest prawdą.

Nie ma większego błogosławieństwa na tym świecie niż prawdziwie chrześcijański dom. Jest to schronienie przed burzami grzechu i kłopotów, szalejących na zewnątrz. Jest to miejsce, gdzie dzieci czują się bezpieczne i kochane. Możesz uczynić ze swojego domu “kawałek nieba na ziemi” jeśli będziesz postępował zgodnie ze Słowem Bożym!

Ta lekcja wyjaśnia, czym jest wolność, której doświadczasz teraz, jako dziecko Boże. Jest to wolność od straszliwych skutków grzechu. Jest to wolność od strachu przed myślą, że nie będziesz w stanie podobać się Bogu. Ta wolność pomaga ci naprawiać błędy i pokonywać wątpliwości. A wszystko to dzięki temu, co zrobił dla ciebie Jezus Chrystus. Ale to dopiero początek drogi! Twoje nowe życie w wolności, które już rozpocząłeś nigdy się nie skończy!