Bóg Kocha Dzieci


Witaj w szkolnej rodzinie Global University! W wielu krajach na całym świecie dziewczynki i chłopcy uczą się tych samych lekcji. Podobnie ich rodzice oraz starsi bracia i siostrzyczki. Dlaczego? Dlatego, że każdy lubi czytać o tych wspaniałych mężach i kobietach Bożych, którzy żyli dawno temu. Z drugiej strony fajnie jest oglądać obrazki i wypełniać to, co jest zadane w każdej lekcji.
Większość z was polubi te lekcje, gdyż uczą one poznawać Boga. Przeczytasz o tym, jak bardzo Bóg ukochał ludzi. Zrobił dla nich wiele wspaniałych rzeczy. Dowiesz się, że ciebie też Bóg bardzo kocha i specjalnie dla ciebie robi wiele niezwykłych i wspaniałych rzeczy.

W tej lekcji nauczysz się o Bogu: On dał nam książkę, która nazywa się Pismo Święte, albo inaczej: Biblia. Mówi w niej prawdę o sobie. Bóg zawsze był i zawsze będzie. On może zrobić wszystko. Bóg jest wszędzie i wszystko zna. On stworzył świat. Stworzył także i ciebie. Zna ciebie i kocha cię. Bóg jest dobry. Jak Go poznasz, to też Go pokochasz.

W tej lekcji nauczysz się o Bogu: Bóg może zrobić to, czego nikt inny nie potrafi. On może zrobić coś z niczego. W ciągu sześciu dni Bóg stworzył doskonały świat, w którym chciał, abyś ty zamieszkał. Bóg dał sześć dni pracy i jeden dzień odpoczynku. W pierwszej księdze Biblii, w 1 Mojżeszowej Bóg mówi, jak On tworzył ten świat.

W tej lekcji nauczysz się o Bogu: Bóg stworzył pierwszych ludzi – mężczyznę i kobietę, którzy byli zupełnie podobni do Niego. Chciał, aby sta¬li się Jego dziećmi. Bóg kocha swoje dzieci i troszczy się o nie. Bóg stworzył też ciebie i chce, abyś był Jego dzieckiem. Będziesz szczꜬliwy, gdy będziesz robił to, co Bóg chce od ciebie.

W tej lekcji nauczysz się o Bogu: Bóg uczy swoje dzieci aby robiły to, co jest właściwe. Wróg Boga stara się namówić ludzi, aby grze¬szyli. Grzech Adama i Ewy oddzielił ich od Boga. Bóg jednak ciągle kocha ludzi, nawet tych, którzy źle robią. Bóg mówi w Biblii, jak masz postępować.

W tej lekcji nauczysz się o Bogu: Bóg pomaga rodzicom opiekować się swoimi dziećmi. On wie, co czujesz do innych ludzi. Karci tych, którzy źle traktują innych, dlatego chce, abyś był dobry dla innych.

W tej lekcji nauczysz się o Bogu: Bóg zabrał Enocha do nieba zanim Enoch zdążył umrzeć. Bóg ma wspaniały dom dla ciebie w niebie. Chodź z Bogiem. On też zabierze ciebie do nieba.

W tej lekcji nauczysz się o Bogu: Bóg niszczy wszystko to, co jest złe. Ale Bóg chce uratować, zbawić ludzi. Zbawia tych, którzy są Mu posłuszni i wierzą w Niego. Bóg chce zbawić także i ciebie.

W tej lekcji nauczysz się o Bogu: Bóg troszczy się o tych, którzy są Mu posłuszni. Bóg się cie¬szy, gdy mówimy: „Dziękuję.” Składamy Mu ofiary, gdy mówimy: „Dziękuję.”

W tej lekcji nauczysz się o Bogu: Bóg ma wiele imion, a jednym z nich jest: Pan. Niektórzy lu¬dzie tworzą sobie własnych bogów. Pan jest jedynym, prawdziwym Bogiem. On chce, abyś modlił się do Niego.

W tej lekcji nauczysz się o Bogu: Bóg powołał Abrama, aby szedł za Nim. Bóg prowadzi i bło¬gosławi tych, którzy idą za Nim. On prowadzi ciebie używając Swojej księgi – Biblii.

W tej lekcji nauczysz się o Bogu: Bóg posłał baranka aby uratować Izaaka. On również posłał Baranka, aby zbawił ciebie. Musisz zaakcepto¬wać Bożego Baranka, abyś mógł być zbawiony.

W tej lekcji nauczysz się o Bogu: Boże błogo¬sławieństwa są więcej warte niż jedzenie. Bóg prze¬baczył i błogosławił Jakubowi. Bóg przygotował ci drogę do nieba. Pomoże ci mówić: “Przepraszam.”

W tej lekcji nauczysz się o Bogu: Niektórzy ludzie próbują skrzywdzić tych, którzy kochają Boga. Ale On będzie z tobą wszędzie. Obróci wszystko ku dobremu dla ciebie. Pomoże ci też przebaczyć tym, którzy cię skrzywdzili.

W tej lekcji nauczysz się o Bogu: Biblia pomo¬że ci lepiej poznać Boga. Pan Jezus również pomoże ci lepiej poznać Boga. Także i Duch Święty pomoże ci lepiej poznać Boga. Boży ludzie pomogą ci lepiej poznać Boga. Najlepiej poznasz Boga w niebie.