Podwaliny Prawdy

Jak już to chyba odkryłeś, nauczanie w Piśmie Świętym nie jest przedstawione według tematów. Na przykład Pierwsza Księga Mojżeszowa, ani żadna inna księga nie przedstawia nam pełnego objawienia Boga. Dlatego jednym z najlepszych sposobów studiowania Biblii jest odszukanie całej nauki dotyczącej określonego tematu. Autorzy Floyd Woodworth Jr. i David Duncan przedstawili w tym kursie rodzaj takiego studiowania Biblii, ktory nosi nazwę Teologii Systematycznej. Dowiemy się czego Biblia naucza nas na temat wszechświata, Boga, ludzkości oraz struktury, jaką wybrał Bóg dla rozwoju człowieka.

Podczas zajęć będziesz się uczyć o naszym Stwórcy i Jego charakterze.

W tej lekcji będziemy poznawać cechy moralne Boga oraz zwrócimy uwagę na to, jak Bóg, nasz Stworzyciel aktywnie podtrzymuje swoje stworzenie i dba o wszystko, co pomoże nam wejść do Jego Królestwa.

W lekcji 3 rozważymy doktryny dotyczące Jezusa Chrystusa, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego (Boga) istoty (Heb. 1:3)

W tej lekcji będziemy uczyć się na temat Ducha Świętego: Jego boskości, osobowości i służby. Dowiemy się też jaki jest owoc Ducha Świętego

Biblia ma wiele do powiedzenia na temat aniołów. W tej lekcji poznamy cechy aniołów. Będziemy się uczyli na temat Bożych aniołów, poznamy też pochodzenie i naturę szatana i jego złych aniołów. Wreszcie dowiemy się, że wszechmoc Boga gwarantuje wierzącemu zwycięstwo nad siłami zła.

W tej lekcji przyjrzymy się rodzajowi ludzkiemu oraz prawom i obowiązkom tych, którzy akceptują suwerenność Boga.

W tej lekcji dowiemy się, co Biblia mówi na temat źródeł i konsekwencji grzechu. Dzięki Bogu, że nie musimy zakończyć naszej lekcji w rozpaczy. Poznamy bowiem rozwiązanie, jakie daje nam Chrystus.

Biblia jest pisemnym objawieniem się Boga dla nas. Oznacza to, że jest ona najwyższym autorytetem w Kościele i życiu wierzących.

W niniejszej lekcji przyjrzymy się instytucji, którą Bóg wybrał, aby przygotować dla Siebie chwałę, by kultywować życie duchowe i przekazywać innym dobrą nowinę. Kiedy będziemy zastanawiali się nad Kościołem i zrozumiemy prawdziwy sens jego istnienia, będziemy mogli lepiej ocenić wartość, jaką nadał mu Pan przez to, że oddał życie swoje za Kościół.

W tej lekcji omówimy wypełnienie się proroctw biblijnych i przyszłe dokonanie się Bożego planu.