Królestwo Boże, Moc i Chwała

 

Królestwo Boże, Moc i Chwała
Tematem tego kursu jest Nowy Testament, czyli Nowe Przymierze, jakie Bóg zawarł z człowiekiem poprzez Jezusa Chrystusa. Kurs ten został napisany przez Jean-Baptiste Sawadogo i Marcia Munger. Po ukończeniu go będziesz miał większe zrozumienie treści Nowego Testamentu. Podczas przerabianych lekcji poznasz okoliczności historyczne, charakterystykę i nauki ksiąg Nowego Testamentu. Nabędziesz zaufania do jego solidności i zdobędziesz konieczną wiedzę do przekazywania jego prawd innym.
 
Przejrzyj/Pobierz cały Dokument Kursu
Przejrzyj/Pobierz tekst Wprowadzenie
 
Lekcja 1: Nowy Testament i Świat mu Współczesny
Fakty, o których będziesz się uczył w tej lekcji pomogą ci zobaczyć, jak ręka Boga kierowała wydarzeniami historii.
 
Przejrzyj/Pobierz wybraną lekcję
 
Lekcja 2: Jezus i Ewangelie
W tej lekcji dowiesz się o podobieństwach relacji na temat historii Jezusa opisanych w pierwszych czterech księgach Nowego Testamentu oraz o różnicach pomiędzy tymi księgami. Dowiesz się również o krainie, w której żył Jezus i o miejscach, gdzie nauczał.
 
Przejrzyj/Pobierz wybraną lekcję
 
Lekcja 3: Mateusz i Marek
W tej lekcji zbadamy szczególne związki, jakie istnieją pomiędzy Ewangeliami Mateusza, Marka i Łukasza. Następnie rozważymy indywidualnie Ewangelię Mateusza i Marka.
 
Przejrzyj/Pobierz wybraną lekcję
 
Lekcja 4: Łukasz i Jan
W tej lekcji przyjrzymy się bliżej Ewangelii Łukasza, trzeciej Ewangelii synoptycznej oraz Ewangelii Jana napisanej przez umiłowanego ucznia Jezusa. W miarę studiowania tego szczególnego wglądu w osobę i działalność Jezusa będziesz zachęcony do oddawania głębszej czci i większej miłości do Niego.
 
Przejrzyj/Pobierz wybraną lekcję
 
Lekcja 5: Powstanie Kościoła
W tej lekcji zobaczysz co zdarzyło się, kiedy uczniowie, posłuszni poleceniom Jezusa, zgromadzili się w Jerozolimie.
 
Przejrzyj/Pobierz wybraną lekcję
 
Lekcja 6: Rozwój Kościoła
W tej lekcji będziemy rozważać Listy związane z Kościołem w latach po tzw. Soborze Jerozolimskim, kiedy Paweł odbywał swą drugą i trzecią podróż misyjną.
 
Przejrzyj/Pobierz wybraną lekcję
 
Lekcja 7: Dalszy rozwój Kościoła
W tej lekcji przestudiujemy “Listy więzienne”. Są to listy, pisane przez Pawła podczas jego uwięzienia w Rzymie. Pomogą nam zobaczyć jaki był Kościół w tym okresie historii oraz ujawnią więcej z charakteru Pawła.
 
Przejrzyj/Pobierz wybraną lekcję
 
Lekcja 8: Kościół znajduje rozwiązania
W tej lekcji przestudiujemy pięć listów napisanych w latach następujących po pierwszym uwięzieniu Pawła w Rzymie.
 
Przejrzyj/Pobierz wybraną lekcję
 
Lekcja 9: Kościół w konfliktach i uprzedzeniach
W tej lekcji przestudiujemy te listy, które zostały napisane w następnych latach po śmierci Pawła. Pod wieloma względami był to trudny czas dla młodego Kościoła. Jednak Duch Boży dawał mądrość i kierownictwo.
 
Przejrzyj/Pobierz wybraną lekcję
 
Lekcja 10: Polegamy na Nowym Testamencie
W tej lekcji poznasz, w jaki sposób Nowy Testament został ukształtowany. Zaznajomisz się z dowodem wskazującym na to, że został nam on przekazany dosłownie. Fakty, które poznasz pomogą ci przekonać się, że możesz bezpiecznie polegać na Nowym Testamencie gdy zdecydowałeś się służyć Panu i żyć dla Niego.
 
Przejrzyj/Pobierz wybraną lekcję
 
Słowniczek
 
Przejrzyj/Pobierz Dokument
 
Klucz Odpowiedzi
 
Przejrzyj/Pobierz Dokument
 
Raporty Studenta i Arkusze Odpowiedzi
 
Przejrzyj/Pobierz Dokument
 
Arkusze odpowiedzi
 
Przejrzyj/Pobierz Dokument