Odpowiedzialność Chrześcijanina

 

Odpowiedzialność Chrześcijanina
Autor Jose R. Silva Delgado wskazuje jak stać się wiernym szafarzem. W przypowieści Jezus opowiedział o dwóch szafarzach, którym powierzono pieniądze. Jeden z nich otrzymał pochwałę, że mądrze tym zarządzał, a drugi naganę, gdyż nic nie zrobił z tym, co mu powierzono. Ten kurs uczy cię jak zarządzać wszystkim, co powierzył ci Bóg w taki sposób, abyś pewnego dnia mógł usłyszeć: “Dobrze sługo dobry i wierny… wejdź do radości Pana swego!” (Mat. 25:23)
 
Odpowiedzialność Chrześcijanina (cały Dokument Kursu)
Odpowiedzialność Chrześcijanina
 
Lekcja 1: Bóg – Właściciel stworzenia
W tej lekcji poznasz prawdę, która zawiera się w stwierdzeniu, że nie jesteśmy właścicielami tego, co posiadamy, ponieważ to Bóg jest właścicielem wszystkiego, co istnieje. Jeśli zroumiesz w pełni tę prawdę, odmieni ona twoje życie i służbę dla Pana.
 
Lekcja 1: Bóg – Właściciel stworzenia
 
Lekcja 2: Człowiek – Szafarz Boży
W tej lekcji będziemy zastanawiali się nad rolą szafarza–zarządcy dóbr, które należą do Boga. Okryjesz, że zarządzanie wiąże się z całym życiem chrześcijańskim, a nie tylko z jego częścią.
 
Lekcja 2: Człowiek – Szafarz Boży
 
Lekcja 3: Dysponowanie własnym życiem
Lekcja ta została napisana, aby pomóc ci w kierowaniu twoim życiem, zgodnie z wolą Bożą. Część pierwsza dotyczy planu Boga dla twojego życia, część druga – twojego udziału w realizacji tego programu.
 
Lekcja 3: Dysponowanie własnym życiem
 
Lekcja 4: Rozwijanie osobowości
Jako szafarze dóbr Bożych mamy wielki i nieunikniony obowiązek wiernego kierowania tym, co Bóg nam powierzył. W trosce o naszą osobowość musimy strzec jej i rozwijać ją, aż staniemy się podobni do Chrystusa.
 
Lekcja 4: Rozwijanie osobowości
 
Lekcja 5: Troska o ciało
W tej lekcji dowiesz się, jak zatroszczyć się o swoje własne ciało. Znajdziesz w niej pożyteczne wskazówki jak poprzez ciało oddawać chwałę Bogu, utrzymywać je w dobrej kondycji i prezentować je w odpowiedni sposób przed innymi ludźmi.
 
Lekcja 5: Troska o ciało
 
Lekcja 6: Dysponowanie czasem i zdolnościami
W tej lekcji znajdziesz wskazówki, jak zrobić dobry użytek ze swojego czasu i nauczysz się jak odkrywać, rozwijać i wykorzystywać swoje zdolności dla chwały Bożej.
 
Lekcja 6: Dysponowanie czasem i zdolnościami
 
Lekcja 7: Pieniądze i dobra materialne
Lekcja ta ustanawia zasady, jakimi powinieneś kierować się w dysponowaniu pieniędzmi i dobytkiem, jaki powierzył ci Bóg. Dowiesz się jakie powinno być twoje nastawienie w tej sprawie i poznasz metody, które pomogą ci we właściwym spełnianiu twoich obowiązków.
 
Lekcja 7: Pieniądze i dobra materialne
 
Lekcja 8: Nasze domy
Jednym z podstawowych wymogów jakie są stawiane przywódcom Kościoła czy w ogóle ludziom wierzącym jest dobre zarządzanie swoim domem. W tej lekcji dowiesz się, jak zarządzać swoją rodziną i prowadzić dom zgodnie z wolą Bożą.
 
Lekcja 8: Nasze domy
 
Lekcja 9: Nasz Kościół
W tej lekcji dowiesz się, jak zmobilizować członków twojego zboru do wypełniania Wielkiego Posłannictwa oraz znajdziesz wskazówki, jak poprawić sytuację finansową twojego zboru.
 
Lekcja 9: Nasz Kościół
 
Lekcja 10: Nasze Społeczeństwo
W tej lekcji odkryjesz różne sposoby, którymi możesz posługiwać się w swoim środowisku jako wierny świadek Chrystusa, dobry obywatel i najlepszy sąsiad.
 
Lekcja 10: Nasze Społeczeństwo
 
Słowniczek
 
Słowniczek
 
Klucz Odpowiedzi
 
Klucz Odpowiedzi
 
Raporty Studenta
 
Raporty Studenta
 
Arkusze Odpowiedzi
 
Arkusze Odpowiedzi