Ludzie, Zadania i Cele

 

Ludzie, Zadania i Cele
Większość naszej wiedzy zdobywamy w dwojaki sposób: korzystając ze wzorców lub przez zasady. W trakcie tego kursu, autor Billie Davis analizuje zagadnienie przywództwa z obydwu perspektyw i patrzy na przykłady kilku przywódców wybranych przez Boga. Studenci mają okazję rozważenia znanych opisów biograficznych z Biblii w nowym kontekście korzystając z zagadnienia przywództwa. Przedstawione są tu najbardziej zaawansowane teorie przywództwa i rozwoju człowieka, jak i zastosowanie tych teorii zgodnie z chrześcijańską wiarą i praktyką.
 
Przejrzyj/Pobierz cały Dokument Kursu
Przejrzyj/Pobierz tekst Wprowadzenie
 
Lekcja 1: Przywódcy i ich naśladowcy
Jakie są cechy Bożego przywódcy? Jakie jest miejsce przywódcy, lidera w Bożym planie? W tej lekcji omówimy kilku przywódców, o których czytamy w Biblii i dowiemy się na temat przywództwa w różnych życiowych sytuacjach.
 
Przejrzyj/Pobierz wybraną lekcję
 
Lekcja 2: Przywódcy doceniają ludzi
W tej lekcji poznamy kilka zasad dotyczących relacji międzyludzkich i dowiemy się, w jaki sposób to, co czujemy wobec innych ludzi jest ważne dla dobrego przywództwa.
 
Przejrzyj/Pobierz wybraną lekcję
 
Lekcja 3: Przywódcy wzrastają duchowo i pomagają wzrastać innym
W tej lekcji omówimy biblijne przykłady i zasady Bożego planu dla rozwoju i utrwalania Jego Kościoła. Dowiemy się również czegoś więcej na temat naszego osobistego rozwoju i doskonalenia się jako chrześcijańskich przywódców i w jaki sposób pomaga to Kościołowi do wzrastania.
 
Przejrzyj/Pobierz wybraną lekcję
 
Lekcja 4: Przywódcy planują i organizują
W tej lekcji przestudiujemy przywódczy przykład króla Dawida i spróbujemy przenieść to, czego się nauczyliśmy na współczesne przywództwo. Dowiemy się również jak przygotować zarys planów i arkuszy dla konkretnego projektu.
 
Przejrzyj/Pobierz wybraną lekcję
 
Lekcja 5: Porozumiewanie się przywódców
Biblijna opowieść o Jozuem pokazuje nam, jak liderzy komunikują się z innymi przywódcami. Na jego przykładzie poznamy ważne zasady komunikowania i nauczymy się jak mamy słuchać jako liderzy.
 
Przejrzyj/Pobierz wybraną lekcję
 
Lekcja 6: Problemy i decyzje
W tej lekcji przyjrzymy się metodom działania wielkiego przywódcy – Nehemiasza. Od niego oraz współczesnych nam specjalistów nauczymy się, jak rozwiązywać problemy i podejmować decyzje.
 
Przejrzyj/Pobierz wybraną lekcję
 
Lekcja 7: Odpowiedzialność
Musimy nauczyć się rozumieć znaczenie i charakter celów i zadań. Musimy również przyjąć odpowiedzialność za ich wykonanie. Postawa Estery w Biblii pomoże nam nauczyć się akceptować odpowiedzialność w przywództwie.
 
Przejrzyj/Pobierz wybraną lekcję
 
Lekcja 8: Dążenie do osiągnięcia celów
Aby być liderem posiadającym cel, musimy zrozumieć procesy zachodzące w kościele i zobaczyć, jak przyczyniają się one do osiągania celów, które dał nam Bóg.
 
Przejrzyj/Pobierz wybraną lekcję
 
Lekcja 9: Zachęcanie do służby
Motywacja jest kluczem do dobrego przywództwa, zarówno dla liderów jak i naśladowców. Zrozumienie tego, co motywuje ludzi jest niezbędne, aby pomóc im osiągnąć cele, które zostały ustalone.
 
Przejrzyj/Pobierz wybraną lekcję
 
Dodatki
 
Przejrzyj/Pobierz Dokument
 
Słowniczek
 
Przejrzyj/Pobierz Dokument
 
Klucz Odpowiedzi
 
Przejrzyj/Pobierz Dokument
 
Sprawozdania Studenta
 
Przejrzyj/Pobierz Dokument
 
Arkusze odpowiedzi
 
Przejrzyj/Pobierz Dokument