W co wierzymy

 

W co wierzymy
Studiowanie Słowa Bożego pomaga odpowiedzieć na pytania, w co i dlaczego wierzymy. Nasze życie kształtuje się według tego, jak wierzymy. Tematy w tym kursie są trudne, oparte wyłącznie na treściach biblijnych, a rezultat kursu będzie miał wpływ na resztę twojego życia.
 
W co wierzymy (całe)
W co wierzymy
 
Lekcja 1: Biblia
Nawet na lądzie wielu ludzi czuje się tak, jakby zagubili się na miotanym sztormem oceanie. Zadają sobie pytania: Dokąd idę? Czy się zgubiłem? Czy kiedykolwiek znajdę właściwą drogę? Bóg słyszy nasze pytania i dał nam Księgę, aby prowadziła nas w życiu.

Zanim zaczniemy poszukiwać odpowiedzi, przyjrzyjmy się tej Wielkiej Księdze. Zobaczymy, jak została napisana i nam przekazana.
 
Lekcja 1: Biblia
 
Lekcja 2: Bóg
W pewnym sensie Bóg może być przyrównany do burzy. Niektórzy boją się Go, a inni Go kochają – zależy to od tego, co im powiedziano o Nim i jak tę wiedzę przyjęli.

Nie możesz zobaczyć Boga ale możesz uczyć się o tym, co On uczynił. W lekcji 1 dowiedzieliśmy się, że Biblia mówi nam wszystko o Bogu można wiedzieć – o Jego cechach i o tym, jak traktuje człowieka. W tej lekcji zajrzymy do Biblii i zbadamy niektóre z licznych przekazów o Bogu.
 
Lekcja 2: Bóg
 
Lekcja 3: Człowiek
Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi. Jak On to zrobił? Jakie nadał mu cechy? W poprzednich lekcjach uczyliśmy się o cechach Boga i o naszej postawie względem Niego. Teraz poznamy, jak Bóg stworzył człowieka i jaką odpowiedzialność mu przekazał.
 
Lekcja 3: Człowiek
 
Lekcja 4: Grzech
Człowiek został doskonale stworzony, ale przez nieposłuszeństwo grzech wszedł do jego życia. Jak można zdefiniować grzech? Czy Adam wniósł grzech na świat? Jaka jest kara za grzech? Czy jest jakaś ucieczka od niego? Ta lekcja daje nam odpowiedzi na powyższe pytania.
 
Lekcja 4: Grzech
 
Lekcja 5: Jezus Chrystus
Kim jest Jezus? Jak może być człowiekiem i jednocześnie Bogiem? Jeśli umarł, dlaczego chrześcijanie twierdzą, że żyje? Co teraz robi?

Odpowiedzi na te pytania znajdują się w Biblii, Słowie Bożym. W tej lekcji skupimy się na tych pytaniach i znajdziemy odpowiedzi na nie.
 
Lekcja 5: Jezus Chrystus
 
Lekcja 6: Zbawienie
W tej lekcji dowiesz się o początku zbawienia, poznasz definicję zbawienia i zobaczysz, jakie są jego rezultaty.
 
Lekcja 6: Zbawienie
 
Lekcja 7: Duch Święty
Duch Święty nie działa tylko w jednym kraju, czy wpośród jednej tylko grupy ludzi – On działa na całej ziemi. W dzień Pięćdziesiątnicy Piotr przemawiał do tłumu, w którym ludzie mówili co najmniej 15 różnymi językami. W lekcji 6 uczyliśmy się o zbawieniu. Czy wiesz, że do zbawienia jesteśmy doprowadzeni przez działanie Ducha Świętego? W tej lekcji będziemy uczyć się o Duchu Świętym i Jego działaniu w nas.
 
Lekcja 7: Duch Święty
 
Lekcja 8: Kościół
Kościół w szerszym znaczeniu tworzą wszyscy wierzący. Jest on nazwany Ciałem Chrystusa. Bóg mieszka wśród wierzących, tworzących kościół dzięki Swojemu Duchowi. W poprzedniej lekcji uczyliśmy się o Duchu Świętym i niektórych zadaniach, jakie On spełnia. Nie wspomnieliśmy jednak o jednym z nich: Duch Święty spaja Kościół w jedno. W tej lekcji będziemy się uczyć o tym, czym jest Kościół, jakie są jego zadania i co się z nim stanie w przyszłości. Jeszcze raz Biblia da nam wyczerpujące odpowiedzi.
 
Lekcja 8: Kościół
 
Lekcja 9: Świat duchowy
W tej lekcji będziemy się uczyć o duchowych siłach w świecie i o ochronie, jaką my, wierzący mamy w Chrystusie.
 
Lekcja 9: Świat duchowy
 
Lekcja 10: Przyszłość
Biblia jest źródłem prawdziwych przepowiedni. W Swoim Słowie Bóg przekazał nam wszystko, co należy wiedzieć. Nie ma potrzeby zwracania się do wróżb, horoskopów, czy wróżenia z kart. Te i inne formy magii zą zabronione przez Boga.

Jeśli ciekawi cię przyszłość i to, co wydarzy się, gdy Jezus znów przyjdzie, ta lekcja będzie dla ciebie interesująca. Będziemy się uczyć o przyjściu Pana i przyszłym sądzie.
 
Lekcja 10: Przyszłość
 
Lekcja 11: Prawo Boże
W lekcji 10 uczyliśmy się o tym, co będziemy robili w przyszłości; w tej lekcji poznamy to, co musimy robić teraz. Bóg dał swojemu ludowi dziesięć przykazań zapisanych na dwóch kamiennych tablicach i przekazał je wielkiemu przywódcy Izraela, Mojżeszowi. Chociaż są to starożytne prawa, mogą być stosowane i dzisiaj.
 
Lekcja 11: Prawo Boże
 
Lekcja 12: Nasz stosunek do Boga
Dowiedzieliśmy się, że naszą główną powinnością jako chrześcijan jest kochanie Boga. Uczyliśmy się w lekcji 11, że przestrzegamy Jego przykazań ponieważ Go kochamy. Tak więc nasza więź z Bogiem jest więzią miłości. Ta więź miłości obejmuje także innych wokół nas gdy dzielimy się tą Bożą miłością ze światem.
 
Lekcja 12: Nasz stosunek do Boga
 
Lekcja 13: Nasze więzi z innymi
Możemy okazać naszą miłość do Boga miłując innych. W tej lekcji sprawdzimy, co Boże Słowo mówi o naszych relacjach z innymi.
 
Lekcja 13: Nasze więzi z innymi
 
Lekcja 14: Chrześcijanin wobec siebie
Ta lekcja pomoże nam zrozumieć jak mamy postępować względem siebie i jak słuchać Boga, który sprawia, że nasze życie ma wielką wartość zarówno w doczesności jak i w wieczności.
 
Lekcja 14: Chrześcijanin wobec siebie
 
Lekcja 15: Życie chrześcijanina
Ta lekcja pomoże ci odkryć podstawowe zasady, których przestrzeganie prowadzi do zwycięskiego, chrześcijańskiego życia oraz pokaże ci jak wprowadzać te zasady w codziennym życiu.
 
Lekcja 15: Życie chrześcijanina
 
Lekcja 16: Życie w pełni Ducha
Życie w pełni Ducha powinno być celem każdego wierzącego. Wypełnienie Bożym Duchem jest następnym krokiem, lub etapem, który powinien mieć miejsce w życiu każdego wierzącego. Życie pełne Ducha charakteryzuje się całkowitym oddaniem i poświęceniem Panu.
 
Lekcja 16: Życie w pełni Ducha
 
Sprawozdanie Studenta i Arkusze Odpowiedzi
Proszę wypełnij wszystkie Arkusze Odpowiedzi razem ze Sprawozdaniem Studenta i prześlij na adres naszego biura w celu ocenienia twoich odpowiedzi.
 
Sprawozdanie Studenta i Arkusze Odpowiedzi